Certifikáty

Společnost vlastní certifikáty podle norem:

  • ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti (Quality Managements Systems),
  • ISO 13 485:2003 Systémy managementu jakosti pro zdravotnické prostředky (Medical Devices Quality Managements Systems),
  • ISO 14001:2004 Systémy environmentálního managementu (Environmental managements systems),
  • OHSAS 18001:2007 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational health and safety managements systéms),
  • Certifikát značky CE 1023
  • Certifikát správné výrobní praxe (Certificate of good manufacturing practice),
  • Osvědčení k užívání ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK
  • Povolení k výrobě veterinárních léčiv.

Také byl ve společnosti zaveden systém Správné výrobní praxe (GMP), požadavky norem pro zdravotnické prostředky (ČSN EN ISO 13 485), pro životní prostředí (ČSN EN ISO 14 001).